تراشکاری مشیر نیا

نام و نام خانوادگی مالک: مشیر نیا - جعفر پیشه
تلفن همراه: 09131170766 - 09138932404

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 8
تلفن: 33874112

توانمندیها و تجهیزات

خم لوله و پروفیل nc - ارائه کلیه خدمات تراش  CNC  & MANUAL

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی