تراشکاری استقلال

نام و نام خانوادگی مالک: عباسعلی شمس

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 8
تلفن: 33864939

توانمندیها و تجهیزات

خدمات موتوری تراش سیلندر و میل لنگ و سرسیلندر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی