پولیش بدیع

نام و نام خانوادگی مالک: آقای بدیع زادگان
تلفن همراه: 09133149719

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 77
تلفن: 33867330

توانمندیها و تجهیزات

پولیش و پرداخت قالب و قطعه و cnc فرز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی