خدمات ابزار فجر

نام و نام خانوادگی مالک: آقای توکلی
تلفن همراه: 09131044003

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 79
تلفن: 33866873

توانمندیها و تجهیزات

خدمات تراشکاری - سنگ زنی ابزار

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی