خدمات تراشکاری و سنگ مغناطیس ملک محمدی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای اکبر محمدی
تلفن همراه: 09132668798

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 81
تلفن: 031-33872341
کارگر ساده: 1
کارگر ماهر: 1

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
خدمات سنگ مغناطیس
2 دستگاه سنگ مغناطیس

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی