خدمات سنگ مغناطیس ماهان

نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمدی
تلفن همراه: 09131653936-09133867411

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 18
تلفن: 33868118

توانمندیها و تجهیزات

خدمات سنگ زنی قطعات و قالب های صنعتی - سنگ زدن تیغه های گیوتین سنگ زنی در ابعاد 200cm*70cm

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی