سنگ مغناطیس بزرگ کیهان

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: محمد رضا سمیعی
تلفن همراه: 09133038617

مشخصات کارگاه

پلاک اصلی: صنعت 2
پلاک فرعی: 109
تلفن: 031-33876217

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
خدمات سنگ مغناطیس جهت قطعات بزرگ تا طول 4 متر   خیابان صنعت 2 پلاک 109
ماشین آلات و تجهیزات:
  • تراش

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی