ایمان صنعت

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: علیرضا زندی آتشبار
تلفن همراه: 09131116636
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 19
تلفن: 33868584
نمابر: 33856884
بالاتر: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • ماشین ساز، دستگاه ساز، تجهیزات ساز
سنگ محور داخل و بیرون به طول 2 متر
سنگ CNC

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی