خدمات سنگ محور دلتا

نام و نام خانوادگی مستاجر: تابشی پور
تلفن همراه: 09131100641
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

بلوک: 2
پلاک اصلی: 34
تلفن: 3863936
کارگر ماهر: *
استاد کار: *
کارمند دیپلم: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
خدمات سنگ محور دلتا - سنگ زنی داخل و روی قطعات
سنگ داخل بزرگ - سنگ محور 1.5 متر- سنگ داخل کوچک و روزن کوچک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی