خدمات سنگ محور نوین

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: علیرضا پرند
تلفن همراه: 09132174648
میزان تحصیلات: دیپلم
سابقه کار: 18

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
تلفن: 33875548

توانمندیها و تجهیزات

خدمات سنگ محور سبک وسنگین داخل و پشت
ابعاد دستگاه طول محور 285 سانت داخل به طول 50سانت قطر 70 سانت

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی