نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
قالب سازی جبلی 10 15
قالب سازی پرشین صنعت سپاهان 7 12 09131948764
قالبسازی یزدانی 7 2 09132068137
تراشکاری نمونه 19 15 33861615
فردا فن 20 10 33862038
تراشکاری فولاد 12 4 33862660
مدلسازی نقش جهان 14 40 33862679
قالبسازی اصفهانی 15 19 33863211
قالب سازی نیپون صنعت 7 35 33863567 33863567
گروه فنی تکساز صنعت 16 4 / 7 33863724 33875966
شرکت سناتک نو سپاهان خیابان کار و کارگر جنوبی - پشت بلوک 20 (طبقه دو) 8 33864099 33863424 http://www.sanataknou.com
کارگاه علم و صنعت 1 15 33864131 33864273
قالبسازی حقانی 16 14 33864457
قالبسازی قائم 12 14 33864855
تراشکاری و قالب سازی فروردین 11 4 33865292
خدمات قالبسازی سپهر 19 4 33865712 http://www.sepehrartgallery.com
تکنو فرم 21 26 33866165 33869486
قالب سازی رضائی 13 29 33866176
قالبسازی توحید 16 21 33866549
شرکت رخش آذر اصفهان 9 7 33867506 33879608
وایر کات و قالب سازی پارسیان 8 6 33868518 33851552
خدمات پولیش فتاحی و پرداخت قطعات استیل 10 14 33868697
قالبسازی کریمی 9 22 33869700 - 33865064
قالبسازی دانیال 15 13 33869803
قالبسازی میثم 17 24 33869849
گروه فنی پیشگام 7 36 33870117
قالبساز شکوه 7 29 33870119
قالب سازی بهرامی 6 16 33870181
تراشکاری نیکنام 14 28 33870214
قالبسازی قائم صنعت 6 2 33870220
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir