واحد صنعتی صدف

نام و نام خانوادگی مالک: آقای زارعی
تلفن همراه: 09132244858 - 09134258900

مشخصات کارگاه

بلوک: 7
پلاک اصلی: 9
تلفن: 33874020

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • قالبساز
خدمات قالبسازی - تزریق پلاستیک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir