قالبسازی گل آبادی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای گل آبادی
تلفن همراه: 09138789159

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 40
تلفن: 33874854

توانمندیها و تجهیزات

خدمات فرز CNC - خدمات سوپر دریل - فرز NC

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir