شرکت تولید الماس تراش اصفهان

نام و نام خانوادگی مالک: آقای حسن عبودیت
تلفن همراه: 09133195027

مشخصات کارگاه

بلوک: 14
پلاک اصلی: 20
تلفن: 33871322

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قالب های فورج-قطعات دقیق صنعتی و ابزار

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir