موسسه صنعتی یکتا

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: آقای اکبر شهبازی
تلفن همراه: 09138197640

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 6
تلفن: 33873342

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
مدلسازی - قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir