فراز پویا فعال

نام و نام خانوادگی مالک: کریم فعال
تلفن همراه: 09131137979

مشخصات کارگاه

بلوک: 24
پلاک اصلی: 43
تلفن: 33876612
نمابر: 33876611

توانمندیها و تجهیزات

ساخت کابین آسانسور - درب اتوماتیک - تابلوهای فرمان آسانسور

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir