صدف صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: آقای شاهین
تلفن همراه: 09132084863

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 45
تلفن: 33867491

توانمندیها و تجهیزات

کابینت ساز- خم کاری و برشکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir