پارس آرگون

نام و نام خانوادگی مالک: آقایان عباسی - بصیری
تلفن همراه: 09138140449 - 09134128676

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 12
تلفن: 09134128676

توانمندیها و تجهیزات

ساخت مخازن استیل - خدمات تراشکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir