سینا تابلو

نوع شخصیت:
  • شخصیت حقیقی
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: فرهاد امین افشار
تلفن همراه: 09133081479
میزان تحصیلات: دیپلم برق

مشخصات کارگاه

بلوک: 5
پلاک اصلی: 9
تلفن: 3865433
نمابر: 3865435

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
ساخت تابلوهای برق صنعتی
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
خم کن برقی و قیچی برش ورق

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir