کارگاه آهنگری ابراهیمی

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: محمد ابراهیمی
تلفن همراه: 09138699240
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 34
تلفن: 33869255

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • قطعه ساز
  • ماشین ساز، دستگاه ساز، تجهیزات ساز
  • سری تراش

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir