صنایع فلزی بدیع

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: عزیزاله عاطفی
تلفن همراه: 09133150619
میزان تحصیلات: سیکل

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 23
تلفن: 3866110
کارگر ساده: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
صنایع فلزی - ساخت کابینهای آسانسور و کابینت آشپزخانه
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
خم کن - خم دستی - نقطه جوش - جوش برق -

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir