درب و پنجره سازی صادقی

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مالک: علی دلائلی
نام و نام خانوادگی مستاجر: مصطفی صادقی
تلفن همراه: 09132161996

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 2

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
درب و پنجره ساز
درب و پنجره ساز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir