صنایع فلزی میثم

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: عبداله صدیقیان
تلفن همراه: 09133158614

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 6
کارگر نیمه ماهر: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • خدمات فرزکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir