واگذاری غرفه های نمایشگاه صنعت اصفهان

واگذاری غرفه های نمایشگاه صنعت اصفهان

 sanat fair 1

واگذاری تعداد محدودی از غرفه های نمایشگاه صنعت اصفهان

 

به دفتر هیات امناء شهرک مراجعه فرمائید

 

33863005

33873005

 

جهت عضویت در کانال هیات امناء شهرک بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir