زمان مراجعه جهت تحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلی

زمان مراجعه جهت تحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلی

 bime takmil darman

جهت اطلاع از کلیه امور شهرک به کانال تلگرام ما بپیوندید

https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir